Blog

Zibensnovedēju cena var būt mājokļa un dzīvības cena!

labākā zibensnovedēju cena

Ikviens mājokļa, komerctelpu vai citu kustāmo īpašumu saimnieks nevēlas aci pret aci sastapties ar zibeni. Tieši tāpēc ir radīts zibensnovedējs, jo tā primārais mērķis ir aizsargāt ēku un tajā esošās dzīvās būtnes no tiešās zibens izlādes un ar to saistītā uguns riska, sekundārais– pasargāt ēkā izvietotās elektroierīces, izvietojot speciālas pārsprieguma aizsardzības sistēmas, kas mūsdienās ir ne mazāk būtisks jautājums.