Blog

Medījuma gaļa

hunter

2050. gadā cilvēki ēdīs divreiz vairāk gaļas nekā tagad. Lai to nodrošinātu, ari jāsaražo būs divreiz vairāk. Sliktās ziņas: absolūtais pieaugums – 350 miljoni tonnu gaļas – ir vairāk, nekā šodien varam saražot, izmantojot visu produktīvo lauksaimniecības zemi. Lai pabarotu deviņus miljardus iedzīvotāju, industrijai būs jāmainās.