Zibensnovedēju cena var būt mājokļa un dzīvības cena!

labākā zibensnovedēju cena

Ikviens mājokļa, komerctelpu vai citu kustāmo īpašumu saimnieks nevēlētos sastapties ar zibeni. Tieši tāpēc ir radīts zibensnovedējs, jo tā primārais mērķis ir aizsargāt ēku un tajā esošās dzīvās būtnes no tiešās zibens izlādes un ar to saistītā uguns riska, sekundārais– pasargāt ēkā izvietotās elektroierīces, izvietojot speciālas pārsprieguma aizsardzības sistēmas, kas mūsdienās ir ne mazāk būtisks jautājums.

Zibensnovedēju sistēmu veidi

Labākā zibensnovedēju cena maksa noteikti nav salīdzināma ar postu un zaudējumiem, kas var rasties, ja ēka nav aprīkota ar zibensnovedēju. Zibensaizsardzības maksa mainās atkarībā no izvēlētā veida. Klasiskās aizsardzības laikā uz jumta tiek uzstādīts metāla stiepļu siets un uztvērējstieņi, gar fasādi izvietoti novadītāji, kas uztverto zibens lādiņu novada uz zemējuma kontūru. Zemējuma kontūrs tiek ierakts gruntī pa ēkas perimetru vai atsevišķi pie novadītāja punktiem. Otrs aizsardzības veids ir pasīvā zibensaizsardzība, kas nosaka to, ka ēkas augstākajā punktā uzstāda mastu ar uztvērējgalviņu un gar fasādi izvieto novadītājus, kas uztverto zibens lādiņu novada uz zemējuma kontūru.

Kas ir zibens?

Zibens ir unikāls dabas fenomens, kas ilgst tikai 0.2 sekundes, tajā pašā laikā sasniedzot 2 līdz 3 km garumu, īpašos gadījumos pat 20 km. Strāvas stiprums zibens laikā ir līdz pat 100 000 ampēriem, savukārt strāvas spriegums ir vairāki miljoni voltu un tas var sasniegt pat 30 000 km/h lielu ātrumu. Kad zibens iesper kokā, tā sula no iekšpuses uzvārās un tā spējās ir pat izkausēt smiltis. Var tikai iedomāties, kas notiek, kad zibens iesper mājoklī vai nokļūst cilvēka ceļā.

Latvijā ir uzņēmumi, kas var piedāvāt kvalitatīvus pakalpojumus un tirgū konkurējošas zibensnovedēju cenas. Noteikti jāpievērš uzmanība, lai uzņēmums spēj sniegt garantijas par saviem pakalpojumiem, tajā strādā zinoši profesionāļi un tiek izmantotas jaunākās tehnoloģijas, jo lai gan pats zibensaizsardzības princips nav mainījies jau vairākus simtus gadus, tomēr ir aktuāli dažādi jauninājumi materiālos un novietojuma ziņā, kas var palīdzēt gan nodrošināt spēcīgāku aizsardzību, gan izmaksāt mazāk.

Kā veidojas zibensnovedēju un uzstādīšanas cena?

Kad pircējs ir izvēlējies pakalpojumu sniedzēju, tiek nodots pieprasījums un speciālisti dodas uz objektu, lai noteiktu labākos iespējamos risinājumus un objekta bīstamību. Pēc objekta apskates tiek sagatavota tāme ar, ko jāapstiprina klientam. Zibensaizsardzības sistēmas tehnisko projektu izstrāde sastāv no riska novērtējuma, aprēķinu kalkulācijas, materiālu specifikācijas, detalizētiem rasējumiem. Šis darbs ir sarežģīts un ārkārtīgi nozīmīgs. Pēc tam arī seko uzstādīšanas darbi un māja kļūst droša. Parasti uzstādīšanas laiks ir 2 nedēļas, kopš pieteikuma brīža.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *